ACTIVE
UNIKE FLISER FOR BEDRET HELSE OG MILJØ

Miljøvennlige produkter blir mer og mer vanlig på det norske markedet.
Vi ønsker å være med på dette viktige arbeidet og leverer nå våre unike Active-fliser til prosjekter i Norge.

active.jpg

FLISER MED UNIKE EGENSKAPER: BEDRER INNE OG UTEKLIMA, HINDRER SPREDNING AV BAKTERIER, ER SELVRENSENDE OG FJERNER VOND LUKT.

 

 • Porselensfliser til alle overflater inn og ute.

 

Det siste året har vist oss alle hvor sårbare vi mennesker er for spredning av nye virus- og bakterier. Utfordringer med forurensing i urbane strøk er også stadig mer påtrengende.

 

Derfor jobber alle bransjer med å utvikle nye og bærekraftige produkter, som samtidig kan være med på å løse disse utfordringene på en slik måte at det påvirker vårt hverdagsliv på en positiv måte. Uten at det går på kompromiss med de unike kvalitetene og bruksegenskapene til fliser. Og samtidig er bærekraftig og skånsomt overfor naturen.

 

I flisbransjen har man derfor utviklet nye overflatebehandlinger av de sterkeste og mest slitesterke flisene på markedet, porselensfliser. Denne overflatebehandlingen er utviklet ved hjelp av en ny patentert teknologi som har vist seg å være mer bærekraftig og uten de helseskadelige effektene av den nanoteknologien som tidligere har vært benyttet for å oppnå disse egenskapene. Vi har valgt å jobbe med den patenterte Active-teknologien fra verdensledende produsenten Iris Group og Graniti Fiandre fra Italia. 

autopulente.png
antinquinante.png
antibatterico.png
antiodore.png

ANTIBAKTERIELL

ANTI-FORURENSNING

SELVRENSENDE

ANTI-LUKT

De viktigste egenskapene til Active-overflaten vi tilbyr er:

 

 • Eliminerer 99% av alle bakterier og virus*

 

Vi har nå blitt svært klar over hvor lett virus og bakterier sprer seg via berøring av vanlige overflater. Ved å benytte Active-fliser fra Bergersen Flis på for eksempel private hjem, skoler, sykehus, sykehjem og kontorbygninger, bekjemper man 99% av alle bakterier i løpet av to timer. 

Belegget er allerede testet mot HIV-viruset og den resistente MRSA-bakterien, og det er dokumentert at det dreper bakteriene innen bare to timer, og fortsetter å fungere effektivt gjennom hele flisens levetid.

*Ny tester viser også at Active-flisene bryter ned 94% av Covid-19-viruset etter 4 timer i lys. I mørket er samme tall 75,48%. De er meste effektive i lys (naturlig lys og LED-lys) med andre ord, men de bryter aktivt ned virus også i mørket.

 

 • Renser ute- og inneklima

 

Ikke bare er dette bærekraftige materialer som kan bidra til bedre helse, men også til renere klima. Ved hjelp av naturlig sollys eller LED-lys (som den eneste patenterte løsningen for flisoverflater i verden) brytes forurensende stoffer (NO2/NOx) ned til ufarlige kjemiske forbindelser (salter) som ikke er skadelige for miljøet eller menneskekroppen. Og kompenserer i tillegg for den forurensing produksjon av fliser opprinnelig forårsaker. Bærekraft og sirkulærøkonomi i praksis.

Overflaten har en svært gunstig effekt på inneklimaet som i urbane strøk kan være sterk forurenset av klimaet i rundt bygningen samt bruken av sterke rengjøringsmidler. 

 

 

 • Selvrensende overflate

 

I tillegg er flisene lettere å rengjøre i utgangspunktet på grunn av den unike overflaten, så man unngår smuss og skitt som fester seg. Og man kan redusere bruken av sterke rengjøringsmidler. Bruker man det på utendørs fasade vil naturlig regn være nok til å holde produktet ren og uten misfarging. Dette reduserer vedlikeholdskostnadene som man vil ha på tradisjonelle produkter brukt til kledning utendørs. Samtidig har det flisenes unike egenskaper med strukturer, farger og mønstre som er fargebestandig. Like fint etter 30 års bruk.

  

Bruker man denne typen produkter på ventilerte fasader får man et produkt som har svært lav vedlikeholdskostnad i forhold til slitasje og renhold, som renser inne og uteklima for ugunstige stoffer. Og som er klimamessig gunstig også når det gjelder å magasinere varme og derfor kan redusere energibruken i bygget.

 

 • Fjerner lukt

 

En siste egenskap er at produktet også fjerner uønsket lukt. Noe som gjør det til et meget egnet produkt i sykehus, restauranter, kantiner, toalettområder, svømme- og treningssenter osv. hvor luktplager kan forekomme.

box4_dx-2.jpg

Teknologi – en liten orientering om forskjeller til andre teknologier/versjoner som er på markedet:

 

 • Active 2.0 bruker Titandioxid (Tio2) og Sølv i kombinasjon, Sølv er satt til i overflaten på de mikrometriske
  TiO2-partiklene. 

 • Sølvet gjør at de fotokatalytiske egenskapene blir mer effektive enn med annen teknologi.

 • Sølvet bidrar også til at den antibakterielle effekten blir mye bedre enn med annen teknologi fordi den krever mye mindre lys og virker også i mørket (redusert effekt)

 • Fungerer nå også med LED-lys, ikke bare UV-lys/Sol som annen teknologi, mer effektiv enn andre versjoner.

 • Active er patentert teknologi av Iris/Fiandre og den eneste med ISO-sertifisering ift antibakterie og antiforurensing effekt.

 • En del produsenter benytter nanoteknologi isteden for mikrometer-teknologi. Nanopartikler som er mye mer skadelig både under produksjon (for de som jobber der), og ved eventuell resirkulering. Dette unngår man med Active sin patenterte løsning.

 • Active sine metaller er permanent integrert i overflaten ved at det brennes inn på 680 grader som del av en andre brenning. Andre systemer bruker en form for belegg som påføres ved 120 grader. Noe som gjør at det ikke blir en permanent integrasjon med flisene og reduserer overflatestyrken, kan lettere slites bort, skade på belegget, og at det slipper når produktet resirkuleres. Dette er ikke tilfellet med Active-overflaten.

 • Flisene vaskes og børstes etter brenning slik at ingen stoffer ligger igjen og overflate/luft.

 • Flisene tåler langt tøffere bruk pga. denne patenterte teknologien.

 • ISO-sertifisert, 100 % resirkulerbar

Her kan du se noen av seriene vi kan levere med denne unike overflaten:

https://www.granitifiandre.com/porcelain-tile/urban-active

https://www.granitifiandre.com/porcelain-tile/pietra-di-basalto-active

 

 

Du finner mer informasjon om produktet og teknologien som benyttes på www.active-ceramic.com eller ved å kontakte Viggo Rangnes, Bergersen Flis as på mobil 41 20 53 23.