Administrasjonen Bergersen Flis Norge

T : 23 30 49 00

Enebakkveien 123 v/Ryenkrysset

oslo@bergersenflis.no

         

Lars Bergersen
Administrerende direktør
lars.bergersen@bergersenflis.no
M: 90 55 52 75
Viggo Rangnes
Salgs- og markedssjef
viggo.rangnes@
bergersenflis.no
M: 41 20 53 23
Helle Nerli Bjanes
Digital Markedsansvarlig
Helle.Bjanes@bergersenflis.no
T: 98 65 82 52
Øystein Brunvoll
Økonomi- og
administrasjonssjef
oystein.brunvoll@
bergersenflis.no
M : 93 45 09 47
John Bromseth
Logistikk- og IT-sjef
john.bromseth@
bergersenflis.no
T : 48 21 25 75
Trond Hjerpseth
Lagersjef
trond.hjerpseth@bergersenflis.no
T : 90 06 54 65
Malin Melby
Regnskap
malin.melby@dahl.no
T : 48 00 83 31
Tone B Sigvartsen
Kreditt
tone.brusveen.sigvartsen@dahl.no
T : 48 03 28 56
Laila Mirsad
Controller
Laila.mirsad@bergersenflis.no
T: 23 30 49 00
Show More