Referanseprosjekter

Her ser du bilder fra prosjekter over hele landet som vi har levert fliser og Ardex-kjemi til. Vi er en totalleverandør som hjelper våre profesjonelle kunder fra A til Å i ett prosjekt. Vi er med å velge ut riktig produkt til formålet og vi har et helt team med teknisk ekspertise som kan følge opp kundene underveis frem til et godt sluttresultat for alle parter.